Dr Ledio Bregu, Onkolog Radioterapeut, drejtor i Departamentit te Radioterapisë në spitalin “Hygeia”, tel 0696398889: Në raste të shqetësimeve të tilla, patjetër që rekomandohet një vizitë me mjekun specialist mastolog dhe një ekografi e gjirit. Asnjëherë nuk duhet marrë me mend se çfarë mund të kesh apo të kërkohet mendim për këto simptoma pa bërë vizitë te mjeku. Dua të theksoj që këto mund të jenë shqetësime të lehta pa asnjë pasojë, por gjishashtu mund të jenë dhe probleme më të mëdha që duhet të vlerësohen patjetër nga mjeku specialist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *