MISIONARI I D J A LL I T !
E  pash në RTSH një misionar DJALLI
i cili kishte shkuar në Tiranë
posaçem: Që ta lavdëronte Ahmet Zogollin
dhe Sali Berishën, para shqiptarëve;
-ma shkijë  këta DY  -kundër shqiptarëve
edhe sesa të gjithë shkijët e mundshëm!
Një  misionar  DJALLI i quajtur BERND
kishte shku n’Tiranë, që, para shqiptarëve
t’i ngritë:  Ahmet Zogolloviçin dhe
Sali Berishën, o mama mia(!)
…Dhe ta denigronte  -sa të mundte
e sa të dinte më keq e më shumë
Enver Hoxhë-SHQIPON !?!
Më  4 dhjetor 2017, aty pas orës 13
e pash në RTSH  në emisionin DEBAT
-njëfarë BERND  F I S C H E R, historian(!)
sesi kishte vajtur në Shqipëri; n’Tiranë
-sigurisht i thirrur nga shqipfolës
a n t i sh q i p t a r ë
që djallëzisht  t’iua diktonte dhe shkruante
H I S T O R I N Ë  shqiptarë-gjorëve;
historinë  -shqiptarë-H A J V A N Ë V E !?!
5.12.2017
MISIONAR  JO VETËM I DJALLIT(!)
Misionari  jo vetëm i DJALLIT
i quajtur, Bernd  Fischer,  e pash
se kishte shkuar  në Tiranë
që,  para shqiptarëve  t’i  quante
Ahmet  Zogollin e  Sali Berishën
“burrështetas të mëdhenj e heronj”
kurse, Enver Hoxhën për ta quajtur
-Diktator  e  tradhëtar. . . !?!
. . .E pash  një  misionar të Djallit të ZI
sesi kishte shkuar  në  Shqipëri
-qëllimisht  gjithsesi,  që  para shqiptarëve
për t’i  quajtur “burra shteti të mëdhenj”
jo vetëm tradhëtarët e tej tradhëtarët
-më të mëdhenj  të kombit shqiptar:
Sali Berishën  dhe Ahmet  Zogollin,
kurse, Enver Hoxhën  për ta  përçmuar
sa të mundte  më shumë
dhe  sa më shumë për  ta denigruar !?!
…Misionarin  e DJALLIT pa bisht e pa brirë,
i quajtur  Bernd  Fischer,
e pash që kishte vajtur  në  Tiranë
që  t’i  rekomandonte  shqiptarëgjorët,  posi
-që  t’i  konsideronin,  nderonin dhe çmonin
më tradhëtarët e më dëmtuesit e kombit shqiptar:
Sali Berishën   dhe Ahmet  Zogollin
e,  ndërkaq, ta  zhvlerësonin e ta shpërnjohin
-ma  PATRIOTIN e shqiptarëve, Enver  HOXHËN !?!
5.12.2017
NGA  GOJËMIRË  U  BËNË GOJËNDYRË !
Gojëbythët  apo  bythëgojët  sh q i p f o l ë s
si dhe  gojëbythkat dhe bythkëgojët shqipfolëse
u  bënë  gojëbythë  e  bythëgojë
si  dhe gojëbythka  dhe  bythkëgojë
vetëm  që  prej pas  vitit 1990,  jo më  herët. . .
. . .se,  dei në vitin  1990  -ishin  gojëbilbila
e  gojëmjaltë  dhe  gojëbilbIlka e  gojëmjalta
heu,  kuku  e kukuuu  për  TA  sa  të jetë  jeta
çka  i  bënë  veti  me  rradaket  e  veta !?!
. . .U  bënë, pra,  këta e këto  gojëbythë  e  bythëgojë
si  dhe  gojëbythka  e  bythkëgojë
vetëm  prej  pas  vitit  1990. . .
kur  Enver  Hoxhën,  pesë  vjet pas  vdekjës
filluan  ta quanin  “DIKTATOR”,  e  qysh  edhe  jo
ndryshe,  e qysh  edhe jo  më keq  e më  vrazhdë. . .
. . .por, që,   deri  në  vitin  1990,  pikërisht
këta  të  mjerë  e  këto  të  mjera  -jo vetëm për mend
-bash  me  plotë të  drejtë,  me  gjithë  mend
Enver  Hoxhën  me  pietet  e  kishin  quajtur
me  e p i t e t e t  më  të  mirat  dhe më  të  zgjedhurat
dhe  e  patën  dashur  dhe  ADHURUAR  Enverin
-tamam  si  ZOT !
12.10.2014
GOJËBYTHËT  E  GOJËBYTHKAT
Deri  në  vitin  1990,  sh q i p t a r ë t
jo  që  nuk e  kishin  quajtur   kurrë
Enver  Hoxhën  “DIKTATOR”,  por
.-as në  ëndërra,  madje  për  DIKTATOR
e  si  diktator,  kurrë  sh q i p t a r ë t
Enver  Hoxhën  s’e  kanë  parë !
Deri  në  vitin  1990  sh q i p t a r ë t
e  kanë  konsideruar  dhe  e kanë  quajtur
me  plotë  të drejtë  Enver  Hoxhën
-me  epitetet  më të   e  mirat  e më  të lartat. . .
dhe  këtë  e  dinë  të  gjithë !
Por,  që prej  pas  vitit  1990,  shqiptarët;
shumica  e  shqiptarëve,  apo
edhe  më shumë  sesa  shumica  e  tyre
-nga  gojëbilbila  e gojëmjaltë  që  ishin
dhe  nga  gojëbilbilka  e  gojëmjalta. . .
vaj,  mjerë  e  kukuuu  për  TA
u  bënë  gojëbythë  e  gojëbythka !?!
16.10.2014

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *